Bu Blogda Ara

28 Mayıs 2013 Salı

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye’nin notunu artırdı.

JCR Türkiye’nin kredi notunu iki kademe birden artırarak BB’den BBB-‘ye yükselttiğini açıkladı. Türkiye böylelikle üçüncü "yatırım yapılabilir" notunu almış oldu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Türkiye, oldukça olumsuz uluslararası ortamın getirdiği zorluklarla başarılı şekilde başa çıktı. Finansal sistemde kayda değer kırılganlık yok. Türkiye'nin finans sisteminin gücü, pozitif bir faktör olarak değerlerdiriliyor” ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin 2012 yılında net ihracatını artırdığını ve işsizlik oranını düşürdüğünü belirten JCR, bu durumun Türkiye'nin güçlenen büyüme potansiyeline işaret ettiğini vurguladı.

JCR, Türkiye'nin uluslararası alanda varlığının da Avrupa, Asya ve  Ortadoğu bölgesi için kültürel ve jeopolitik önemine bağlı olarak  arttığını ifade etti.

JCR, enflasyon, cari işlemler açığı ve zayıf döviz rezervlerinin endişe yaratmaya devam ettiğini, Türkiye'nin tasarruf oranını artırma ve ithal enerjiye bağımlılığını azaltma konusunda önünde gitmesi gereken uzun bir yol olduğunu da vurguladı.

27 Mayıs 2013 Pazartesi

Moody'sTürkiye'nin notunu Ba1'den Baa3'e yükseltti, görünüm "durağan"

Moody's Investors Service, Türkiye'nin devlet tahvili notunu bir kademe artırarak yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Moody'sTürkiye'nin devlet tahvili notunu Ba1'den Baa3'e yükseltti ve görünümü 'durağan' olarak belirledi.

Moody's kredi notunun artırılmasında ana etkenler olarak önemli ekonomik ölçümlerde ve kamu finansmanı ölçümlerinde son dönemde sağlanan ve gelecekte olması beklenen iyileşmeleri, yapısal ve kurumsal reformlarda ilerlemenin uluslararası sermaye akışlarından kaynaklı şoklara mevcut krılganlıkları zaman içinde azaltacağı beklentisini gösterdi. 

     

Yurtdışı Piyasalar - Bölgesel Değerlendirmeler

 Asya ve ABD ekonomileri olumlu tablo çiziyor. Avrupa’da riskler sürüyor…
Euro Bölgesi’nde ülke bütçelerinde gözlemlenen iyileşme ve sıkı kredi koşulları büyüme üzerine olumsuz etki ederken; ABD için ise ekonomik koşullar büyümeyi destekliyor. Gelişmekte olan ülkeler için durum daha olumlu. Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin 2013 yılında daha güçlü bir büyüme performansı göstermesi bekleniyor. Ancak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri büyüme oranının 2012’nin altında kalması bekleniyor.

Gelişmiş Avrupa Ekonomilerinde ekonomik aktivitedeki zayıflık devam ediyor. Enflasyon baskısı bölge için giderek ılımlı bir görünüme kavuşuyor. Eğer Avrupa’daki politika yapıcılar kapsayıcı bir bankacılık birliği oluşturabilir ve yapısal reformlar büyümeyi olumlu etkileyecek nitelikte olursa bölgedeki büyüme oranları çevre ülkelerden gelecek katkıyla iyileşir.

Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri Euro bölgesine göre daha ılımlı bir tablo çiziyor. 2013 büyüme rakamının ılımlı olmasına, finansal piyasadaki iyileşme sinyalleri ve finansal koşullarındaki gevşeme neden oluyor. Ancak, Euro bölgesinin karşı karşıya olduğu uzun süreli durgunluk bölge için aşağı yönlü risk olarak dikkat çekiyor. Gelişmekte olan Avrupa’nın öncelikli ihracat pazarının Euro bölgesi olması bu riski önemli kılıyor. 

IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu


IMF geçtiğimiz hafta Nisan ayı “Dünya Ekonomik Görünüm”, “Küresel Finansal İstikrar” ve “Mali Monitör” raporlarını yayımladı. Bu raporlardaki ana mesajları aşağıda görebilirsiniz.  


Gelişmiş ülkelerde büyüme inişli çıkışlı kalmaya devam edecek…
Küresel ekonomik görünüm tekrar iyileşse de gelişmiş ülkelerde ekonomik toparlanmaya ulaşma süreci inişli çıkışlı kalmaya devam edecek. 

Gelişmiş ülkelerde aktivitenin 2013’ün ikinci yarısında kademeli bir şekilde toparlanması bekleniyor. Özel sektör talebi ABD’de sağlam görünürken; Euro Bölgesi’nde hala oldukça zayıf. Gelişmekte olan ülkelerde ise aktivite şimdiden hız kazandı.

Ekonomik Takvim

Canlı Ekonomik Takvim Investing.com Türkiye tarafından sağlanmaktadır, lider finans portalı.