Bu Blogda Ara

25 Nisan 2014 Cuma

Altyapı Projelerine Hazine GarantisiHazine müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilecek borç üstlenimi hakkındaki yönetmelik 09 Nisan 2014 tarih ve 28977 sayılı resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya girmiş durumda. Önemli bir konu olduğu için sizlerle de paylaşma gereği duydum. Kısaca detayları aşağıda paylaşıyorum. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140419-12.htm)

Asgari yatırım tutarı 1 milyar liranın üzerinde olan yap-işlet-devret projeleri ile sağlık ve eğitim bakanlığı tarafından yürütülen 500 milyon doların üzerindeki proje borçlarına Hazine garantisi gelmiş durumdadır.

Borç üstlenim taahhüdü, ana kredi tutarının;
a) Sözleşmenin şirket kusuru nedeniyle feshi halinde %85'ini,
b) Sözleşmenin şirket kusuru dışındaki nedenlerle feshi halinde %100'ünü, ve finansman maliyetlerinin tamamını içerecek şekilde verilecektir.

18 Nisan 2014 Cuma

Sentetik Mevduat Nedir? Swap Mevduat Nedir?Sön dönemde döviz mevduat hacminde yaşanan yükselişin bir nedeni de swap işlemleriyle desteklenen sentetik mevduat ürünlerindeki artıştır. Standart TL mevduatlar, swap işlemleri nedeniyle döviz cinsinden tutulmaktadır. Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduat hacminin artış trendi aşağıdaki gibidir. Artışın yarıya yakınının swap işlemlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Sentetik mevduat dediğimiz ürün aslında iki farklı yatırım enstrümanının birleşiminden oluşmaktadır. Bunlardan biri standart mevduat diğeri ise, swap işlemidir.

Swap İşlemi; banka ile yapılan türev işlem sözleşmesine istinaden, işlem tarihinde ve vade tarihinde olmak üzere iki defa para takasını düzenlemektedir. Bir yandan mevduat ile faiz getirisi elde ederken, diğer yandan swap işlemi ile kur kazancı sağlamaktır.

UYGULAMA
Örneğin; bugün itibariyle 32 gün vadede mevduat yapmak istediğimiz 10 mio TRL fonumuz bulunsun. Bankalardan topladığımız en iyi standart TRL mevduat oranı %12 , USD Mevduat oranı %3 olsun. USD/TRL kuru da 2,00 olarak dikkate alalım.

9 Nisan 2014 Çarşamba

Değişken Faizli Kredileri Sabitleme Zamanı


Faizlerin artması kaçınılmaz olacak

FED’in son toplantısında tahvil alımının 2014 son çeyreğinde tamamen sona ereceği ve faiz artırımının 2015’in ilk çeyreğinde yapılabileceği mesajı verilmişti. Bu nedenle FED faizlerinin 2015’te %1, 2016’da %2 seviyelerine yükseleceği bekleniyor. Şuan %0,33 seviyesinde olan libor’un 2020 yılında kadar %5 - %6 seviyelerine kadar yükselmesi muhtemel.

Birçok şirket, düşük maliyeti nedeniyle borçlanmalarını döviz cinsinden libora endeksli krediler aracılığıyla sağlamaktadır. Bilindiği üzere, özel sektörün borç yükü oldukça yüksektir ve her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu durum şirketlerin kırılganlıklarını artırmaktadır. Libora endeksli kredilerin ağırlıklı uzun vadeli olması, önümüzdeki dönemde değişken faiz (libor) riskinin yönetilmesi ve hedging işlemlerinin yapılması gerekliliğini arttırmaktadır.

2 yıldan uzun vadeli, değişken faizli krediler için bugünden IRS ile sabitleme yoluna gidilmesi, şirketlerin geleceği açısından önem arzetmektedir. Son birkaç yılda “libor+%3,5 / +%4,5” seviyelerinde kullanılan kredi maliyetleri, bugünlerde “libor+%6,5 / +%7,5 aralığında. Libor’un bugün bulunduğu %0,33 seviyelerinden, 5 yıl içinde %5-%6’lara çıkması ihtimali şirketler için büyük risk teşkil etmektedir.

Ekonomik Takvim

Canlı Ekonomik Takvim Investing.com Türkiye tarafından sağlanmaktadır, lider finans portalı.