Bu Blogda Ara

25 Nisan 2014 Cuma

Altyapı Projelerine Hazine GarantisiHazine müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilecek borç üstlenimi hakkındaki yönetmelik 09 Nisan 2014 tarih ve 28977 sayılı resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya girmiş durumda. Önemli bir konu olduğu için sizlerle de paylaşma gereği duydum. Kısaca detayları aşağıda paylaşıyorum. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140419-12.htm)

Asgari yatırım tutarı 1 milyar liranın üzerinde olan yap-işlet-devret projeleri ile sağlık ve eğitim bakanlığı tarafından yürütülen 500 milyon doların üzerindeki proje borçlarına Hazine garantisi gelmiş durumdadır.

Borç üstlenim taahhüdü, ana kredi tutarının;
a) Sözleşmenin şirket kusuru nedeniyle feshi halinde %85'ini,
b) Sözleşmenin şirket kusuru dışındaki nedenlerle feshi halinde %100'ünü, ve finansman maliyetlerinin tamamını içerecek şekilde verilecektir.


Türev maliyet limiti, ana kredinin vadesi ve türev enstrümanının yapısı dikkate alınarak ana kredinin %10'unu geçemeyecek şekilde Müsteşarlıkça belirlenecektir. Türev maliyetlerinin muaccel hale geldiği tarih ile borç üstlenim anlaşması uyarınca fiilen ödendiği tarih arasında tahhakkuk edecek olan temerrüt faizi de bu limite bakılmaksızın ilaveten ödenecektir.

Fesih hali bildiriminin Müsteşarlığa ulaştığı tarih ile üstlenim tarihi arasında vadesi gelmiş ana kredi geri ödemesi ve finansman maliyetleri üstlenim kapsamındadır.

Şirketin, projede kullanmayı taahhüt ettiği özkaynağın finansmanı için kullanacağı krediler ile şirket kusuru nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışlarının ya da nakit ihtiyacının finansmanı için temin edilecek kredileri borç üstlenimi kapsamına girmeyecektir.

Projeler için finans desteği isteyen kurumları, Hazine'ye yazılı başvuracak ve bu talep, finans talep eden bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulu'na sunulacaktır.

Bakanlar Kurulu, Hazine'nin kararına göre onay verirse, ilgili borç üstlenim anlaşması imzalanacaktır.

İmzalanan borç üstlenim anlaşmaları Resmi Gazete'de yayınlanmayacak, kamuoyu hangi projelere Hazine garantisi sağlanacağını öğrenemeyecektir. Üstlenilen tutar devlet dış borç hanesine yazılacaktır.

Düzenlemenin getirildiği 6428 “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması”na ilişkin yasanın yürürlük maddesinde de borç üstlenim limitinin 1 Ocak 2014’ten itibaren geçerli olacağı hükmü yer alıyor. 6428 sayılı yasa ise 09 Mart 2013’te çıktı. 6428 sayılı yasanın yürürlük maddesinin (b) fıkrasında da, borç üstlenim limiti dışındaki hükümlerin 1 Aralık 2012’de başlayacağına belirtiliyor. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130309-1.htm)

Yürütülen borçlar hazineye devrolduktan sonra, üstlenilen tutarlardan vadesinde ödenmeyenler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde takip edilecektir.

Bu yönetmelik; 28/3/2002 tarihli 4749 sayılı Kamu finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi ve 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. (http://www.hazine.org.tr/4749.pdf)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ekonomik Takvim

Canlı Ekonomik Takvim Investing.com Türkiye tarafından sağlanmaktadır, lider finans portalı.