Bu Blogda Ara

30 Kasım 2015 Pazartesi

Hangi Finansal Tablolar Hazırlanmalı, Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumu

Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarıca finansal tabloların hazırlanması ve sunumu ile ilgili düzenlemeler artık “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” (KGK) tarafından yapılmaktadır.

Son dönemde TTK, KGK ve Bakanlar Kurulu tarafından ortaya atılan yeni düzenlemeler nedeniyle, Şirketlerin hangi finansal tabloları hazırlayacağı konusunda tereddüte düştüğü görülmektedir. Hakikaten mevzuat birbirine girmiş durumdadır. Şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığı, TMS/TFRS mali tablolar hazırlamasının gerekip/gerekmediği veya konsolide finansal tablo mu yoksa solo(bireysel) finansal tablo mu hazırlayacağı yada Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği’nin (MSUGT) ne anlama geldiği tam olarak anlaşılamamış, yapılan düzenlemeler kafa karışıklığına neden olmuştur. Bu yazımızda, şirketlerin hangi finansal tabloları hazırlaması gerektiği konusunda bir nebze olsun bu kafa karışıklığına son verilmesi amaçlanmıştır.


Aşağıdaki konuyu özetleyen güzel bir tablo yer alıyor. Konuyu anlamak isteyenler için bu tablonun ezberlenmesi elzem.


Bağımsız Denetime Tabi Şirketler
Finansal raporlamaya ilişkin hususlar “bağımsız denetime tabi olanlar” ve bağımsız denetime tabi olmayanlar” için ayrı ayrı düzenlenmektedir.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterler “Bakanlar Kurulu Kararı” (BKK) ile belirlenmektedir. Belirlenen kriterlerden daha büyük şirketler bağımsız denetime tabidir. 23/01/2013 tarih, 28537 sayılı resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararı’ nın 3.maddesinde şöyle bir ifade yer almaktadır;

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabidir. Yalnız Şirket, bu üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşması durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Eğer, bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalması ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının 25% veya daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.

a)      Aktif toplamı 150 milyon TRL ve üstü
b)      Yıllık net satış hasılatı 200 milyon TRL ve üstü
c)       Çalışan sayısı 500 ve üstü

Yukarıdaki sınırlar ölçüsünde bir şirketin bağımsız denetime tabi olup olmadığı net bir şekilde ortaya konmuştur. (http://kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/bagimsiz_denetim_sirketleri_bkk.pdf)

TMS/TFRS uygulamak zorunda olan Şirketler ve TMS/TFRS uygulamak zorunda olmayan Şirketler

Şirket, bağımsız denetime tabi ise, TMS/TFRS uygulayıp uygulamama konusunda yine bir takım kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. 01/11/2014 tarih 29162 sayılı KGK kararı uyarınca belirlenen ekli listede yer alan şirketlerin TMS/TFRS uygulamaları zorunludur. Bu listeye KGK’nın ilgili sitesinden ulaşabilirsiniz. (http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/Kurul_Karar%C4%B1-degisikliklerislenmis.pdf)

TMS/TFRS uygulamak zorunda olmayan Şirketler için TMS/TFRS uygulaması İhtiyari Bırakılmıştır

Şirketiniz halka açık değilse ve KGK listesinde yer almıyorsa, TMS/TFRS uygulayıp uygulamama konusunda serbestsiniz yani ihtiyari bırakılmış demektir. İster TMS/TFRS’ye uygun finansal tablo hazırlarsınız, ister MSGUT finansal tablo hazırlasınız.

Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği Nedir? MSGUT Nedir?

Biz bugüne kadar hiç duymadık diyorsanız, sakın korkmayın. MSGUT denilen şey aslında sizin yıllardır hazırladığınız ancak adını sanını pek kullanmadığınız Vergi Usul Kanununu düzenlemeleri uygun hazırlanmış (VUK-Tek Düzen hesap planına uygun) mali tablolar olarak adlandırdığınız ama yanlış adlandırdığınız finansal tabloların ta kendisidir. Uzun adı, Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği’dir. 1992 yılından beri yürürlüktedir. KGK, sağolsun orjinal adını hayatımıza tekrar dahil etmiştir. (http://kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/TMS_resmi_gazete_30.12.2014.pdf)

MSGUT finansal Tablolar için Konsolidasyon İhtiyari Bırakılmıştır

MSGUT kapsamında finansal tablo hazırlayacaklar için konsolidasyon ve reeskont ayrılması ihtiyari bırakılmıştır.

İlgili mevzuat maddeleri mutlaka incelenmeli;
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun175 inci ve mükerrer 257 nci maddeleri
TTK’nun 64 ile 88 inci maddeleri
TTK’nun 514 ile 528 inci maddeleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ekonomik Takvim

Canlı Ekonomik Takvim Investing.com Türkiye tarafından sağlanmaktadır, lider finans portalı.